Zorg: Visie en missie

Visie

“Deelnemers ontwikkelen zodat zij vanuit hun eigen kracht op een passende plek kunnen (samen) wonen, werken, leren leven.”

Rondmeer Zorg biedt zorg en begeleiding aan mensen met een beperking waarbij rust, ruimte, natuur en aandacht de sleutelwaarden zijn.visser

Dat de maatschappij op een congruente wijze omgaat met mensen met een beperking of sociale problemen door in hun waarde te laten en met respect voor hun authenticiteit samen te leven.

Authenticiteit – Congruent(ie) – Verbinding – Aandacht – Doel – Groeien – Talenten ontdekken en ontwikkelen.

 

Missie

We vinden het belangrijk dat onze zorgvragers (werknemers) zich bij ons op hun gemak voelen en een veilige basis ervaren. Er wordt gewerkt met de elementen van de natuur, dieren en planten (antroposofisch). Kijkend waar de interesses en mogelijkheden liggen voor ieder van onze mensen, gaan we invulling geven aan het belangrijkste wat er is: JEZELF.

Je mag er zijn zoals je bent!

Share